Läppärin käyttötottumukset uusiksi

Nuorempana Linux -käyttäjänä ikkunanhallintaa ja muita käyttöliittymän osia tuli vaihdeltua ja säädettyä hyvinkin tiheään ja paljon, mutta nyt viime vuodet olen ollut jumittuneena lähinnä vain Gnomen, KDE:n ja XFCE:n välillä pyörimiseen.

Jonkin aikaa on kuitenkin kiehtonut ajatus Zenbookin säätämisestä käyttämään hieman minimalistisempaa ja optimoidumpaa vaihtoehtoa käytössä olleille laajoille työpöytäympäristöille. Erityisen kiinnostavaa on ollut ns. tiling windowmanager -tyyppisen ikkunoinnin kokeilu.

Joitamia vuosia sitten kokeilin xmonad:ia ja Awesome:a, mutta kumpikaan ei jäänyt kovin pitkäaikaiseen käyttöön. Nyt luettuani erään blogikirjoituksen i3wm:sta, innostuin ottamaan sen koekäyttöön ja olen ollut erityisen tyytyväinen.

i3wm kuvakaappaus

I3wm:n etuna muihin samankaltaisiin vaihtoehtoihin on erityisen hyvä dokumentaatio, sekä hyvin käyttökelpoiset oletusasetukset. Myöskin hiiren kanssa onnistuu ikkunoiden koon muuttelut ja vastaavat operaatiot, mikä ei aina ole itsestään selvyys tiling -tyyppisissä ikkunanhallinnoissa.

Perusideana tässä käyttöliittymätyypissä on ikkunoiden järjesteleminen ruudulle automaattisesti hyödyntäen mahdollisimman tehokkaasti kaiken tilan, ilman että ikkunoita menee päällekkäin.

Aiemmin käytössä olleeseen Gnome Shell:iin verrattuna parempaa on toiminta usean näytön kanssa. Gnomen kanssa vain yksi näytöistä pystyi sisältämään useita työpöytiä extra -näytön ollessa pakotettu vain yhteen. I3:ssa voi määrittää ja avata uusia työpöytiä kullekin näytölle täysin vapaasti. Ja esimerkiksi Vinagre -etäyhteyssovellus toimii nyt paljon paremmin kokonäytön tilassa. Gnomessa Vinagren kokoruututila venyi väkisin käsittämään kaikki liitetyt näytöt, kun taas i3:n kanssa se pysyy kiltisti yhdellä näytöllä.

Mikäli mielenkiinto heräsi, kannattaa vilkaista myös tämä lyhyt screencast.

Seuraavaksilyhyesti vaiheet joiden kautta i3wm:n asensin ja säädin omaan käyttööni ja Fedoran 18 versiolle sopivaksi.

Asennus

Kaikki tarvittava löytyi valmiiksi Fedoralle paketoituna.

# yum install i3 dmenu i3status i3lock scrot

Touchpad -asetukset

Hakemistoon /etc/X11/xorg.conf.d lisätään tiedosto asetuksia varten. Tiedoston nimellä ei ole muuta vaikutusta, kuin sen vaikutus latausjärjestykseen. Eli jos sinulla on ko. hakemistossa muutakin, valitse tiedoston nimi sen mukaisesti. Itse nimesin sen 50-synaptics.conf.

Olen tottunut käyttämään touchpadin täpäytystä varsinaisten nappien sijaan, joten seuraavilla asetuksilla säädin yhden sormen täpäytyksen vastaamaan hiiren vasenta nappia, kahden oikeaa ja kolmen keskimmäistä.

Section "InputClass"
  Identifier "touchpad"
  Driver "synaptics"
  MatchIsTouchpad "on"
    Option "TapButton1" "1"
    Option "TapButton2" "3"
    Option "TapButton3" "2"
EndSection

Terminaalin värit ja muut asetukset

Seuraavat tiedostoon ~/.Xresources lisätyt asetukset viilaavat käytetyn URxvt terminaalin värejä mukavempaan suuntaan, asettavat taustan hieman läpinäkyväksi, sekä mahdollistavat tekstistä löytyvien linkkien avaamisen oletusselaimeen klikkaamalla.

!lines to scroll
*saveLines: 20000

!colors

!black
*color0: #222222
*color8: #454545

!red
*color1: #ff6565
*color9: #ff8d8d
!green
*color2: #93d44f
*color10: #c8e7a8
!yellow
*color3: #eab93d
*color11: #ffc123
!blue
*color4: #204a87
*color12: #3465a4
!magenta
*color5: #ce5c00
*color13: #f57900
!cyan
*color6: #89b6e2
*color14: #46a4ff
!white
*color7: #cccccc
*color15: #ffffff

*borderColor: #222222
*background: #222222
*foreground: #cdcdcd

!transparency
urxvt*transparent: true
urxvt*shading: 30

!scrollbar
urxvt*scrollBar: false
!disable borders
urxvt*internalBorder: 0
urxvt*externalBorder: 0

!clickable urls using default browser
urxvt*perl-ext-common: default,matcher
urxvt*url-launcher:   /usr/bin/xdg-open
urxvt*matcher.button:  1

!Fonts
urxvt*font: xft:Monospace:pixelsize=14:antialias=true:hinting=true
urxvt*boldFont: xft:Monospace:bold:pixelsize=14:antialias=true:hinting=true

Dropbox

Säädetään i3 käynnistämään myös Dropboxin taustaprosessit käynnistyessään lisämäällä tiedostoon ~/.i3/config:

exec dropbox start

Qt -sovellusten ulkoasukorjaus

Qt -kirjastoa käyttävien sovellusten suhteen omaa silmää miellyttää eniten vaihtoehto, jossa ne käyttävät samoja ulkoasutyylejä, kuin GTK -sovellukset Fedoran oletusasetuksilla. Tämän sai kuntoon qt-config työkalun avulla:

# yum install qt-config
$ qtconfig-qt4

Ja kohtaan “GUI style” valitaan GTK+.

Print screen ja kuvakaappaukset

Kuvakaappausten ottamiseksi asensin Fedoran pakettivalikoimasta ohjelman scrot ja Print screen pikanäppäimen käyttöönotto onnistui lisäämällä ~/.i3/config -tiedostoon:

bindsym Print exec "scrot -e 'mv $f ~/Pictures/Screenshots'"

KeepassX -ikkunan säädöt

Salasanojen hallintaan käytän KeePassX -sovellusta ja i3:n kanssa käyttökokemuksen saa varsin mukavaksi hyödyntämällä scratchpad -työpöytäominaisuutta. Scratchpad on tarkoitettu sovelluksille/ikkunoille, joita tarvitsee usein, mutta joiden ei ole oleellista olla tietyllä työpöydällä näkyvillä kokoaikaa.

Lisäämällä ~/.i3/config -tiedostoon seuraavat rivit, saa määriteltyä pikanäppäimen Scratchpadin käyttöön, sekä KeePassX -ikkunan siirtymään sinne automaattisesti käynnistyttyään.

# Make the currently focused window a scratchpad
bindsym $mod+Shift+minus move scratchpad
# Show the first scratchpad window
bindsym $mod+minus scratchpad show
# Special app specific settings
for_window [title="KeePassX$"]; move scratchpad
blog comments powered by Disqus